Checklista Företag

Det SÄKRA valet

Checklista inför flytt

Börja med att kontakta hyresvärdarna och informera om vilket datum flytten kommer att ske.

Notera också att skador på möbler bara ersätts om vår personal varit ovarsamma vid hanteringen.
Lösöre i kartonger eller flyttlådor ersätts bara om vi varit delaktiga i packandet eller om vi orsakar kartongen betydande yttre påverkan.

Om Ni är ett större företag eller organisation med många arbetsplatser så skall varje möbel märkas till vilket rum/plats respektive möbel skall till. Detta bygger på att varje rum är tydligt uppmärkt utifrån grundritning/plan som flytten följer. Vid öppen planlösning sätts en tydlig ritning upp på väggen i rummet.

Varje kartong märks på ena kortsidan till vilket rum/plats respektive kartong skall till. Här kan Ni även göra mindre noteringar för egen skull. Detta bygger på att varje rum är tydligt uppmärkt utifrån grundritning/plan som flytten följer. Överbelasta inte kartongerna, de ska klara av upprepad flytthantering och kunna köras tre och tre i höjd utan att gå sönder.

Era personliga tillhörigheter som t.ex. glasögon täcks inte av 360Move försäkringar. Självklart flyttar vi dem, men ansvaret ligger hos Er att de är packade i flyttkartonger, samt att ägarens försäkring täcker.

Varje möbel som ska flyttas måste vara märkt med en etikett på varje lös del. Exempelvis märks en hurts med etikett på själva stommen. Alla möbler som skall flyttas måste tömmas på allt lösöre.

Höj- och sänkbara skrivbord ska sänkas till lägsta läget och kopplas ur. Tejpa eller linda fast sladden så att de är lätta att hantera. Tänk på att om bordet är för stort för kunna bäras ut, måste det demonteras. Märk då upp samtliga delar så att de hamnar på rätt plats inför monteringen. Önskar Ni hjälp med de- och montering så ska detta meddelas.

Om Ni hyr kopieringsmaskiner eller skrivare med ett serviceavtal så kontaktar Ni leverantören angående huruvida de löser transport för kopiatorn/skrivaren av försäkringsskäl. Om 360Move skall transportera kopieringsmaskinen eller skrivaren skall de vara transportsäkrade av ansvarig person enligt leverantörens föreskrifter. 360Move försäkringar täcker inga eventuella skador som skett invärtes på kopiatorn eller skrivaren vid flytt eller transport.

Varje dator skall vara avstängda, urkopplade samt transportsäkrade av ansvarig person för att vi på 360Move skall kunna flytta dem. Tangentbord, mus och kablar skall packas i flyttkartonger eller anpassade påsar. Om ni är ett större företag eller organisation med många arbetsplatser så gäller dessa anvisningar särskilt er.

Varje dator skall vara avstängd, urkopplade samt transportsäkrade av ansvarig person för att vi på 360Move skall kunna flytta dem. Tangentbord, mus och kablar skall packas i flyttkartonger eller anpassade påsar. Om Ni är ett större företag eller organisation med många arbetsplatser så gäller dessa anvisningar särskilt Er. Tänk på att skydda skärmar.

Nu när Ni flyttar rekommenderar vi att Ni passar på att städa ur hurtsar, hyllor med mera före flytten skall ske. Samtliga möbler skall vara tomma på lösöre. De ihopsamlade grovsoporna föreslår vi att vi på 360Move flyttar dagen innan själva flyttdagen om Ni önskar vår hjälp med detta.

Konst hängande på väggar som får plats i en flyttkartong packas ner inslagna med skyddsemballage. Större tavlor emballeras av wellpappark eller bubbelplast. Till dyrare konst skall tilläggsförsäkring tecknas.

360Move tar inget ansvar för krukväxter, träd med mera. Tänk på att de fryser lätt på vintertid och särskilt under längre transporter. Om vi skall transportera dem så ställ de som får plats i flyttkartonger och övriga lämnas där de står och tas med så förpackade som möjligt.

Mattor rullas ihop med ovansidan inåt. Dra ett snöre eller en tejpbit runt så att mattan inte rullar upp.

Gör bollar av makulaturpappret och placera det i botten på flyttkartongen, svep sedan in porslinet individuellt, t.ex. tallrikar, med makulaturpappret och placera dem ståendes i kartongen. Tyngre porslin placeras i botten och lättare ovanpå.

Om Ni är ett större företag eller organisation med många arbetsplatser så skall en ritning över lokalen finnas tillgänglig, samt att det ska vara utmärkt var respektive plats skall vara. Även rummen ska vara utmärkta på ritningen. Exempel: Möbler och kartonger som är märkta med A skall in till rum A

Våra referenser

Det är många som har valt att anlita oss på 360Move.