Arbetsmiljö & Etik

Det SÄKRA valet

Arbetsmiljö & Etik

En god arbetsmiljö är väldigt viktigt för oss.

Vi gillar olika och har därför nolltolerans för all typ av diskriminering! Detta är oerhört viktigt för oss, vi ska alltid kunna stå för vad vi gör och göra rätt för oss om vi gör fel. För att både personal och kunder ska må så bra som möjligt följer vi Arbetsmiljöverkets regler, utbildar vår personal i första hjälpen och håller regelbundna internutbildningar. Allt för att vi ska kunna erbjuda effektiva och säkra flyttjänster. En god arbets miljö är viktig för alla därför bygger 360 moves värdegrund på respekt, öppenhet och alla människors lika värde därför har vi en noll tollerans mot all typ av diskriminering, detta gäller inte enbart mot anställda utan även gentemot kunder och övriga människor ska kan tänkas befinna sig i vår närhet. För allas väl så följer vi Arbetsmiljöverkets regler. Vi ser till att kontinuerligt utbilda vår personal med interna utbildningar men även med sådant som första hjälpen mm, allt för att skapa en trygg arbetsplats för så väl anställd som kund. För oss på 360move handlar en effektiv och säker flytttjänst om mer än bara flyttgodset.

Våra referenser

Det är många som har valt att anlita oss på 360Move.