Checklista Bohagsflytt

Det SÄKRA valet

Checklista inför flytt

Först och främst bör Du kontakta hyresvärdarna och informera om flyttdatum.

Kontrollera om Du behöver låna nyckel till bommar eller dylikt för tillfarter och stäm av så att hissar fungerar.
När sedan själva flytten närmar sig, rekommenderar vi att Ni tänker på följande punkter, för att göra vårt arbete – och Din flytt – så bra som möjlig.

Inredning som är fast monterade på väggar som t.ex. väggskåp och hyllor skall monteras ner. Eventuella nycklar som tillhör dessa möbler är Erat ansvar att ta hand om. De ska inte sitta kvar i låset, då de lätt bryts.

Hushållsmaskiner som t.ex. disk- och tvättmaskiner eller annan fast monterad och inkopplad elektrisk utrustning som skall med vid flytten, skall vara urkopplad av behörig fackman. Det är också viktigt att de är helt tömda på ev. vatten.

Vi rekommenderar att Du själv kopplar ur och märker upp sladdar och tillbehör till Din TV, radio, stereo med mera. Om vi på 360Move kopplar ur apparaterna ansvara vi inte för att märka upp och installera i Ditt nya boende, om inte detta avtalats specifikt i avtal.

Samtliga värdesaker vill vi att Du flyttar själv. Samla ihop dem på ett säkert ställe och transportera dem själv vid lämpligt tillfälle, detta gäller även Dina eventuella mediciner.

Gardiner, draperier, persienner med mera vill vi att Du själv tar ner och packar ihop, förslagsvis i en flyttkartong så tar vi på 360Move hand om dem på flyttdagen. Önskar Ni hjälp med detta ska det meddelas vid bokning.

360Move tar inget ansvar för krukväxter, träd med mera. Tänk på att de fryser lätt vintertid och särskilt under längre transporter.

Vi vill, samt rekommenderar, att Du tömmer kylen och frysen före flytten. Vi flyttar inte frys-/kylvaror.

Vi måste be Dig att själv ordna transport för Dina husdjur pga eventuella allergier och av försäkringsskäl.

Vi rekommendera Er att före flytt gå igenom vind, källare, garage eller övrigt förrådsutrymme och sortera ut det som eventuellt skall kastas. Se till så att allt blir packat och väl förberett inför flytten även här. Städningen ingår ej i flytten, men kontakta oss gärna för en separat offert på det.

Trädgårdsverktyg, gräsklippare med mera skall vara ordentligt rengjorda och tömda på bensin och olja eftersom det lastas med Ditt övriga bohag.

Samtliga brandfarliga vätskor får vi ej flytta av försäkringsskäl. Detta gäller även brandsläckare eller explosiva ämnen.

Vi lånar gärna ut flyttkartonger till Er att packa i. Tänk på att packa t.ex. tallrikar stående på högkant, insvepta i makulaturpapper. Övrigt skyddsemballage går också bra att beställa genom oss.

Möbler som riskerar att skadas pga. svaga konstruktioner eller liknande ansvarar vi ej för och ersätter ej vid ev. skada. T.ex. garderober, bokhyllor eller liknande, speciellt de av masonitmaterial. Vi rekommenderar att man demonterar den här typen av möbler innan flytten påbörjas. Känsliga golv rekommenderar vi att Ni skyddar med hård skyddspapp. Tänkt på att det måste vara smidigt att gå på. Vi ersätter inte skador på golv som inte orsakats av grov oaktsamhet. Väder och vind kan försvåra markant vid flytt, och detta är helt bortom vår kontroll. Är Ni oroliga inför detta så berättar vi gärna mer kring förberedande skyddsåtgärder som kan vidtas.

Om eventuell skada uppstår måste det anmälas senast 7 dagar efter utförd flytt.

Våra referenser

Det är många som har valt att anlita oss på 360Move.